Serviceoppdrag

Skifte og reparasjon av kraner, beredere, servanter, toalett og dusj.

Rehabilitering & modernisering

Rehabilitering og modernisering av kjøkken og bad.

Varme & sanitærinstallasjoner

Installasjoner i hytter, hus og fjøs.

Utvendig vann & avløpsinstallasjon

Legging av vannledninger og avløp til hus og hytter 

Industrirørlegging & sveising

Vi har industrirørlegger og sertifiserte sveisere

Spyling av avløp

Vi utfører spyling av taknedløp, drensrør og spillvannsrør.

Kamerakontroll av avløp

En kamerakontroll vil avdekke problemer med rør, og forebygge større skade