Utvendig vann- og avløpsinstallasjon

Våre rørleggere har erfaring fra en rekke forskjellige oppdrag knyttet til utvendig vann- og avløpsinstallasjon, og leverer alltid godt håndverk .


Godkjent for arbeid på utvendig vann- og avløpssystem

Ved bygging av nytt hus vil det naturligvis være nødvendig med opplegg til sanitærartikler. Vi står for hele prosessen med legging av vannledninger, fra utvendig tilkoblingspunkt og inn til hus eller hytte.


Vi er godkjent for arbeid på utvendig vann- og avløpssystem. Vår erfaring på dette området har gitt oss god kunnskap om forhold som må tas hensyn til, og hvilke krav og forelegg man må rette seg etter. Vi sørger for at arbeidet blir utført etter gjeldende forskrifter, samt at resultatet av jobben holder høy standard.


Huseier er ansvarlig for private vannledninger

Det er kommunen som har ansvar for vedlikehold av de kommunale vannledningene. Skulle det derimot oppstå lekkasje fra vannledninger som går fra kommunale ledninger og bort til private hus, er utbedringen huseiers ansvar. Når en lekkasje oppstår, må dette håndteres så raskt som mulig. Vi er raskt på plass, og holder i hele utbedringsprosessen.


Har du arbeid du ønsker utført på utvendig vann- og avløpssystem? Ta kontakt, så setter vi opp en avtale.