Kamerakontroll av avløp

Når du har behov for å avdekke hva som er årsaken til problemer med rør i boligen, kan du få utført en kamerakontroll av avløpet. Dette hjelper deg med å identifisere nøyaktig hvor en eventuell skade eller blokkering sitter, og hvilke tiltak som bør settes i verk for å reparere skaden. Dessuten gir det deg dokumentasjon på tilstanden til avløpsrøret.

 

Minsker skadeomfang og reduserer reparasjonskostnader

Et tett avløp kan føre til store ødeleggelser, og i verste fall medføre store kostnader. Derfor bør dette avdekkes på et så tidlig tidspunkt som mulig. Ved en kamerakontroll føres et kamera ned i avløpsrøret, slik at blokkeringen eller rørbruddet vises på en skjerm. Dermed blir det enkelt å se hvor problemet sitter.

 

Merker du at du har rør som er i ferd med å tette seg, utfører vi spyling av avløpsrør.

 

Videodokumentasjon til forsikringssaken

 

Når du får gjennomført kamerakontroll, har du muligheten til å få dokumentasjon på avløpsrørets tilstand i video- eller bildeform. Denne dokumentasjonen kan blant annet være nødvendig ved en forsikringssak.

 

Ved kjøp eller salg av leilighet, kan en kamerakontroll være til hjelp for å avdekke rørenes tilstand. Med dokumentert informasjon har du ditt på det rene, dersom eventuelle konflikter skulle oppstå på et senere tidspunkt.


Ønsker du å få gjennomført en kamerakontroll av avløpet? Kontakt oss i dag, så setter vi opp en avtale

.